ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม เล่ม 1
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ผู้แต่ง กฤดากร อิทธิเทพสรรค์
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือหายาก
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 03000009
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2014-03-10
จำนวนหน้า 47
รายละเอียด ตั้งแต่ยุคอารธรรม สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เป็นงานที่อยู่ในงานก่อสร้าง เช่นเดียวกับศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นการศึกษาสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเทคนิควิทยาการทั้งทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่อาศัย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.191.46