ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ผู้แต่ง สุรางคณา แก้วจำนงค์
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000044
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 41
รายละเอียด วัตถุประสงค์โครงการ :
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.76.196