ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> SolidWorks : การสร้างชิ้นงานและการประกอบชิ้นงาน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผ.ศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001026
เลข ISBN 974-443-022-2
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 455
รายละเอียด  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนชิ้นงาน 3 มิติ และการประกอบชิ้นงานขั้นพื้นฐาน มีรูปแบบที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยแสดงขั้นตอนการเขียนรูปอย่างละเอียด ซึ่งผู้ออกแบบสามารถเขียนรูปตามขั้นตอนในหนังสือ โดยใช้รูปชิ้นงานพื้นฐานที่เตรียมไว้ใน CD ประกอบหนังสือ ทำให้สามารถเรียนรู้ทุกคำสั่งได้ในเวลาอันรวดเร็ว เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม การเขียนเส้นร่าง 2 มิติ การเขียนชิ้นงาน 3 มิติ ตัวอย่างการเขียนชิ้นงานที่ได้จากการหล่อขึ้นรูป และตีขึ้นรูป การวิเคราะห์แบบและการวางแผนในการเขียนรูปชิ้นงาน การเขียน ชิ้นงานที่สมมาตรและชิ้นงานผิวบาง การเขียนรูปชิ้นงานเป็นสำเนาชุด การเขียนชิ้นงานสำเร็จเก็บไว้ใช้งาน การกำหนดค่า ตัวแปรควบคุมการเขียนรูปและการแกัไขชิ้นงาน การประกอบชิ้นงาน และการประยุกต์ใช้งานการประกอบเหมาะสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่เรียนหรือสอนวิชาการออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม หรือวิชาการออก-แบบทั่วไป รวมถึงวิศวกร ผู้ที่สนใจ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับออกแบบและเขียนแบบที่ต้องการลดเวลาทำงาน หรือต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ: 1
ชื่อสมาชิก STAQ admin วันที่ 2023-04-18 21:46:56
 
555
 
หัวข้อ: 1
ชื่อสมาชิก STAQ admin วันที่ 2023-04-18 21:46:55
 
555
 
หัวข้อ: 1
ชื่อสมาชิก STAQ admin วันที่ 2023-04-18 20:48:15
 
555
 
3.238.121.7