ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> กระบวนการแก้ไขตนเอง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ผู้แต่ง ธีรวัฒน์ เพชรตระกูล
สำนักพิมพ์ หนังสือฟรี
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000075
เลข ISBN 01000075
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 1
รายละเอียด Self - healing คือกระบวนการ "แก้ไขตนเอง" ของตัวเก็บประจุชนิดแห้ง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.175.191.46