ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี -> การกระจายอำนาจทางการศึกษา การเมืองและฉันทานุมัติ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ผู้แต่ง ภัทรนันท์ พัฒิยะ
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ การศึกษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000115
เลข ISBN 974 - 8086 - 48 -8
ปีที่นำเข้า 2009-04-29
จำนวนหน้า 62
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.204.187.106