ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> หลักการตลาด
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร. ภควดี เลิศกาญจนวัติ
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002366
เลข ISBN 9789743025136
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 298
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วยเรื่อง ความหมายและความสำคัญของการตลาด แนวความคิดทางการตลาดและหน้าที่งานการตลาด กลยุทธ์ การตลาดและการบริหารการตลาด การวิจัยการตลาดและข้อมูลการตลาด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.101.84