ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> จิตวิทยาทั่วไป
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ. วิภาพร มาพบสุข
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002399
เลข ISBN 9743013687
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 602
รายละเอียด มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา การรับรู้ การเรียนรู้ การคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ตลอดจนแรงผลักดันทางด้านพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ มีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ และกิจกรรมฝึกกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ท้ายหน่วยการเรียนรู้ยังได้นำเสนอแบบทดสอบความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อทดสอบความเข้าใจอีกด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.174.62.162